Aby stromy prospívaly, plodily a zdobily Vám okolí hodně dlouho, je potřeba věnovat jim náležitou péči. Jednou za čas strom prohlédnout, odstranit odumřelé větve a udělat místo novým. Vše má ale svá pravidla. Je důležité vědět, kde a kdy řez provést, jinak se může doslova nadělat více škody než užitku. Jen zdravý strom je krásný strom.

Formy řezu:

Výchovný řez má za cíl specifický tvar koruny, který je typický pro daný druh stromu. Tento řez dává také základ pro dobrou vitalitu stromu, a funkční a stabilní korunu v dospělosti stromu.

Bezpečnostní řez provádíme v období celého roku. Tento řez se zaměřuje na odstranění suchých větví. Dále také na odstranění nebezpečných zlomených nebo prasklých větví a podobně. Tyto větve svým stavem a velikosti ohrožují provozní bezpečnost v blízkosti stromu. Tímto řezem řešíme největší riziko daného stromu.

Zdravotní řez je nejčastěji používaný řez stromů. Při tomto ošetření stromu dochází k odstranění větví stromu, které jsou suché, mají špatnou vitalitu, rostou příliš blízko u sebe a nebo se dokonce kříží. Cílem zdravotního řezu je zabezpečit co nejdelší funkčnost stromu a udržet jeho vitalitu.

Nejvhodnější období pro zdravotní řez je období plné vegetace. V tomto období stromy na daný zásah nejlépe reagují a my jsme schopni kvalitně posoudit, které větve jsou suché, nebo málo vitální a nemocné.

Redukční řez je řezem nejnáročnějším. Při něm se používá více druhů řezu. Výsledkem je redukce koruny stromu. Redukční řez se provádí hlavně kvůli omezení velikosti koruny vzhledem k překážce, kterou může být dům, el. vedení a podobně. Také se tento řez používá z důvodu zvýšení stability stromu, zmenšíme tak náporovou plochu větru, odlehčíme korunu. Redukční řez nesmí být příliš radikální, musíme zohledňovat stanoviště a vitalitu daného stromu. Redukční řez je vhodné rozložit do několika let a několika zásahů. Nezaměňujme si řezy redukční a dekapitaci koruny, nebo dokonce radikální sesazení koruny stromu na kosterní větve.

Veškerou prvotní konzultaci a cenovou nabídku Vám zdarma vytvoříme po osobním shlédnutí, nebo na základě zaslaných fotografií.

Napište nám, nebo zavolejte (když se nedovoláte, ozveme se Vám zpět, hned když slezeme ze stromu).

Kontakt
    Zde prosím nahrajte fotografie svých stromů.

    *Povinná pole